Księgowość

Aus CathKnowledge
Version vom 21. April 2019, 14:19 Uhr von JaxonTalarico (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche


Czy zawód księgowej to zawód z przyszłością?

Księgowość sporej liczbie osób kojarzy się z wytężonym zapisywaniem ciężkich ksiąg, z osobą noszącą grube szkła pochyloną nad dziwnym liczydłem oraz niezrozumiałymi wyliczeniami oraz niezbyt dobrym wynagrodzeniem Niewątpliwie niniejszy obraz pasuje bardziej do ujęcia z filmu, niż do sytuacji realistycznej. W praktyce księgowa posiada dostęp do specjalistycznych programów komputerowych, odręcznie w sumie nie konstruuje dodatkowych druków oraz stąd nie zarabia skromnie (zwłaszcza jako główna księgowa w dużym przedsiębiorstwie).

Prowadzenie rachunków jest najważniejszym oddziałem w każdej placówce, choćby wtedy, kiedy jest dokonywana na odległość oraz w związku z tym jakakolwiek księgowa nie jest zatrudniona stacjonarnie w oddzielnym pokoju. Do jej fundamentalnych powinności zalicza się: sporządzanie rozliczeń okresowych, zbieranie faktur, magazynowanie faktur, sprawdzanie badań statystycznych, zapisywanie danych do systemu księgowego, wyliczanie opłat dla różnych instytucji, np. urzędu skarbowego.

Każda księgowa może wraz z pozyskiwaniem doświadczenia ubiegać się o lepszą posadę w przedsiębiorstwie. Bez cienia wątpliwości najlepszą pracą jest funkcja głównej księgowej, która weryfikuje obieg zasobów finansowych w przedsiębiorstwie. Poza tym zajmuje się rzeczami urzędowymi, zawiaduje pracownikami i ma pod opieką rozwój swojego wydziału.

Każda księgowa ma możliwość też założyć własną działalność gospodarczą, zatem utrzymywać indywidualne biuro rachunkowe i samodzielnie obsługiwać Kontrahentów. Tu jednak obowiązkowa jest aprobata Ministra Finansów – trzeba potwierdzić wiedzę i umiejętności w zawodzie oraz zdać egzamin (natychmiast po zrealizowaniu wybranych studiów). Aby otrzymać zatrudnienie jako księgowa, mówiąc w skrócie nie trzeba robić dodatkowej licencji.

Księgowa – jakie wymagania trzeba spełnić?

Prowadzenie księgowości nie jest takie proste. Musimy bezwzględnie rozumieć określone regulaminy, wraz z tymi, jakie są od kilku dni aktualne. Księgowa musi obligatoryjnie mieć zatem obszerną wiedzę, ponieważ na niej spoczywa głównie odpowiedzialność za finanse przedsiębiorstwa. W przedstawionym przypadku konieczne jest zrealizowanie studiów wyższych na kierunku księgowość, finanse lub rachunkowość (profile na wybranych uczelniach potrafią się odrobinę od siebie odróżniać). Nie chodzi tu o posiadanie tytułu magistra, lecz o dostateczną wiedzę. Zaś takiej w ogóle nie możemy otrzymać na konkurencyjnych profilach. Później księgowa musi pozyskać certyfikat księgowego, jeżeli zamierza, m. in. kierować swoim biurem rachunkowym. O certyfikat mają szansę wnioskować osoby posiadające dużą wiedzę w zawodzie (co najmniej 2 lata w przypadku ukończenia szkoły średniej i trzy lata po zrealizowaniu studiów magisterskich bądź podyplomowych).

Księgowa prócz kompetencji uzyskanych dzięki praktyce, jest zobowiązana posiadać jeszcze zdolności „przyrodzone", m. in. precyzję oraz sumienność w wypełnianiu wszelkich powinności. Mały mankament w rachunkach czasami może mieć katastrofalne skutki dla wszystkich osób w firmie.

Usługi księgowe i rachunkowe oferowane przez biura

Z obsługi doświadczonego biura rachunkowego korzystają nie tylko wielkie firmy (gdzie spotykamy się z ogromnym obiegiem funduszy), ale również mniejsze oraz osoby indywidualne. Księgowa jest w stanie zaproponować każdemu Kontrahentowi doradztwo z zakresu prowadzenia księgi dochodów oraz odpływów (KPIR), prowadzenia pełnej i częściowej rachunkowości, kadr i płac, przygotowywania rozliczeń z US, jak i układania zestawień, przykładowo dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobrze jest pamiętać, iż powinnością osoby funkcjonującej w księgowości jest powiększanie wiedzy oraz rozwijanie zdolności. Mówiąc inaczej, skończenie dobrej szkoły jest w takim przypadku podstawą do wykonywania owego zawodu, zaś praktyczne umiejętności tym, czym powinniśmy przekonać do siebie ogromną liczbę Odbiorców.

Ostatnimi czasy nadzwyczaj modna stała się „rachunkowość online" czy oferta „mobilnego biura księgowego". W takiej sytuacji Kontrahenci w ogóle nie muszą wychodzić z domu czy placówki, by ich kwestie zostały dogodnie załatwione. Księgowa samodzielnie pojawia się w uprzednio omówionym miejscu i zabiera wszystkie papiery do wyliczeń. Jest w stanie również posiedzieć w firmie, dla której świadczy swoje usługi i tam bezzwłocznie dokonać rozliczeń.

Własne biuro rachunkowe dla księgowych

Samodzielna firma jest optymalnym wyjściem głównie dla księgowych, które od paru lat realizują się w tej specjalizacji oraz w sumie nie zamierzają już mieć innej pracy u kogoś. Uruchomienie przedsiębiorstwa księgowego wiąże się jednakże z paroma wymogami, np. sporymi wkładami środków finansowych. Koszt otwarcia indywidualnego przedsiębiorstwa rachunkowego jest uzależniony przeważnie od lokalizacji, w której miałoby ono się mieścić. W sercu miasta wydzierżawienie lokalu biurowego będzie o wiele kosztowniejsze aniżeli na obrzeżach. Warto wiedzieć, iż przeważającą część dokumentów można bez problemu załatwić drogą internetową. Zatem mobilne biuro rachunkowe jest rzeczywiście optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza, gdy właśnie zaczynamy przygodę z pracą na własną rękę. Na potrzeby otwarcia biura księgowego wskazane są: zarejestrowanie oddzielnej placówki, uzyskanie dyplomu wyższej uczelni, certyfikat księgowego i podstawowe ubezpieczenie OC w wysokości minimum 10 tysięcy euro.

Ogólnie rzecz ujmując nie można wyznaczać Odbiorcom przypadkowym odpłatności, przykładowo takich, jakie wypatrzymy w taryfikatorach konkurencyjnych firm. Taryfikator jest uwarunkowany paroma rzeczami: rangą przedsiębiorstwa, położeniem przedsiębiorstwa oraz poziomem obsługi. Sporządzanie pełnej rachunkowości w niektórych przypadkach może wynosić zarówno 350 zł, jak również 2.000 zł. Zazwyczaj przygotowuje się podział na liczbę rachunków.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź w odsyłacz tu - Biuro rachunkowe Toruń

To see more information about biuro rachunkowe toruń have a look at our web page.